Chào mừng quý vị đến với website của Thầy Đinh Văn Chức

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Kim Minh Van
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đôn Châu B
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1288 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1462 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này